25447101

28640855

Darba dienās: 8:00-20:00

S: 10:00-16:00

Serviss darba dienās: 9:00-17:00

Garantija

Visām precēm, kuras SIA M79 iegādājas patērētājs, tiek nodrošināta vismaz 2 gadu garantija, ja ražotājs nav noteicis garāku garantijas termiņu. Pretenzijas par SIA M79 iegādāto preču neatbilstību līguma noteikumiem tiek pieņemtas 2 gadu laikā no pirkuma datuma vai ražotāja noteiktā garantijas termiņā. Pretenziju pieteikšanas termiņš attiecas tikai uz pašu preci, bet ne uz tās izejmateriāliem, piem., datoru, mobilo telefonu akumulatoru baterijām, printera toneriem u.c. izejmateriāliem, kas pakļauti sadilumam.

SIA M79 komplektētajiem personālajiem datoriem garantijas remontu veic tikai uzņēmuma servisa centrā, kas atrodas Rīgā, Rēzeknes ielā 5A. Katram datoram līdzi tiek piešķirts garantijas talons, kurā norādīts individuāls garantijas termiņš katrai detaļai. Pirms datortehnikas nogādāšanas servisa centrā, atcerieties veikt datortehnikas tīrīšanu no putekļiem. Ja tehnikas īpašnieks to nav veicis, tad SIA M79 tehniķi to veic atbilstoši SIA M79 noteiktajam servisa pakalpojumu cenrādim pirms tehnikas tālākās apskates. Neaizmirstiet veikt datu rezerves kopiju izveidošanu, kas pasargās no to zaudēšanas, gadījumos, ja testēšanas nolūkos būs nepieciešama cietā diska dzēšana.

Pārējās SIA M79 iegādātās preces, kurām Jūs konstatējiet neatbilstību, lūdzam tās kopā ar pirkumu un garantiju apliecinošiem dokumentiem, nogādāt SIA M79 servisa centrā - Rīgā, Rēzeknes ielā 5A, vai arī uz ražotāja oficiālajā servisa centrā. Lai ietaupītu savu laiku un paātrinātu procesu, daudz izdevīgāk ir preci ar ražotāja defektu vest uzreiz uz ražotāja noteiktajiem servisa centriem.

Ražotāja garantijas nosacījumi ir spēkā, ja patērētājs var uzrādīt

  • Pirkumu apliecinošu dokumentu (čeks, pavadzīme vai kvīts)
  • Ražotāja vai izplatītāja garantijas karti (gadījumā, ja ražotājs vai izplatītājs tādu ir ietvēris preces komplektācijā)

Ražotāja garantijas nosacījumi nav spēkā, ja

  • Precei ir garantijas plombu, sērijas numuru bojājumi vai pats esiet mēģinājis novērst bojājumu
  • Bojājums radies dabas stihijas dēļ (plūdi, vētra, zibens spēriens, ugunsgrēks, zemestrīce)
  • Bojājums radies, ražojumā iekļūstot svešķermenim, šķidrumiem vai kukaiņiem
  • Esiet izmantojis nestandarta barošanas blokus, piederumus un rezerves daļas, kā arī izejmateriālus (kārtridži, toneri u.c.), ko ražotājs nav sertificējis lietošanai ar noteikto preci, un ja tas izraisījis šīs prece bojājumus
  • Bojājums radies barojošā sprieguma, telekomunikāciju, kabeļu tīklu neatbilstības ražotāja noteiktajiem standartiem, strauju temperatūras svārstību dēļ, kā arī citu sadzīves un ārējo faktoru dēļ (kvēpi, dūmi, putekļi, mitrums)
  • Neveiksiet regulāro servisa apkopi (attiecas uz precēm, kam tāda ir nepieciešama)
  • Izmantosiet preci ražošanas vai profesionāliem mērķiem (ja konkrētā prece nav paredzēta šādiem nolūkiem)

Pirms preces nodošanas remontā parūpējieties par savu datu drošību. Garantijas servisa centri negarantē datu saglabāšanu, tāpēc nodrošinieties ar datu rezerves kopijām pirms iekārtas nodošanas servisā!

Ražotāju servisa centru adreses un kontakti

SIA M79 servisa centra kontakti

Rēzeknes ielā 5A, Rīga, LV-1073

Tālr.: +371 29295036

E-mail: serviss@m79.lv

Ir trīs galvenie sīkfailu veidi, kuriem mēs sekojam m79.lv mājas lapā.

Pārlūkojot vietni, jūs akceptējiet nepieciešamo sīkfailu lietošanu. Jūs varat akceptēt arī citu sīkfailu lietošanu.