ZVANI MUMS!

25447101

28640855

Darba dienās: 8:00-20:00

S, Sv: 10:00-16:00

Serviss darba dienās: 9:00-17:00

Saistību atruna

Atteikuma tiesības

Patērētājs — fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci, kas nav saistīts ar saimniecisko vai profesionālo darbību. Patērētājs drīkst izmantot atteikuma tiesības un saskaņā ar LR MK Noteikumu par distances līguma 19.punktu 14 kalendāro dienu laikā no pirkuma brīža preci atgriezt. Atteikuma tiesības ir spēkā tad, ja prece tiek atgriezta pilnā komplektācijā uzrādot orģinālo pirkuma apliecinošu dokumentu.

Lai izmantotu attiekuma tiesības un atteiktos no līguma, Jums rakstiski (pasta vēstuli vai e-pastu) par to jāpaziņo SIA EKOSHOP, adrese - Rīga, Brīvības iela 155/4, LV-1012. Lai viss process noritētu ātrāk, lūdzam pirms tam sakontaktēties ar SIA EKOSHOP menedžeriem, izmantojot:

Lai patērētājs tiktu atbrīvots no jebkurām līgumsaistībām, viņam noteiktajā termiņā ir jānosūta atteikuma veidlapa vai iesniegums. Tāpat, patērētājam septiņu dienu laikā no atteikuma veidlapas nosūtīšanas ir jāatgriež prece SIA EKOSHOP, Rīgā, Brīvības ielā 155/4, LV-1012, darba dienās no pl. 10.00-19.00. Savukārt, septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinoša dokumenta saņemšanas, pārdevēja pienākums ir atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • Preces vai pakalpojuma cena ir atkarīga no finanšu tirgus svārstībām, kuras pārdevējs nevar kontrolēt un kuras var rasties atteikuma tiesību termiņā;
 • Prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
 • Prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
 • Patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ (piemēram, epilators, elektriskais bārdas skuveklis, u.c.)
 • Prece tās īpašību dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajaukusies ar citām lietām;
 • Patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus. Ja pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs, ierodoties pie patērētāja, sniedz papildu pakalpojumu vai piegādā preces, kas nav nepieciešamās rezerves daļas, lai veiktu remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus, atteikuma tiesības ir piemērojamas minētajiem papildu pakalpojumiem vai precēm;
 • Patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu (attiecas arī uz plaukstdatora, navigācijas iekārtas u.c. programmatūrām);
 • Līgums noslēgts par digitālā satura piegādi, kas netiek piegādāts pastāvīgā datu nesējā un ja digitālā satura piegāde ir uzsākta ar patērētāja iepriekš skaidri paustu piekrišanu un apliecinājumu par atteikuma tiesību zaudēšanu.

Ieteikumi, lai izvairītos no pārpratumiem

 • Preces saņemšanas brīdī pārliecinieties vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri. Atteikuma tiesības nav spēkā precei, kura piegādāta ar kurjerdienestu un kurai konstatēts skrāpējums vai jebkāds cits mehānisks bojājums un tas nav norādīts uzreiz pie preču saņemšanas. Redzot kādus vizuāli uzskatāmus bojājumus iepakojumam, lūdzam pieprasīt kurjeram tos atzīmēt preču piegādes pavadveidlapā. Tas palīdzēs ātri rast risinājumu gadījumā, ja arī pati prece tikusi bojāta piegādes laikā! Jums ir tiesības preci, kurai bojāts iepakojums vai liekas aizdomīga, nepieņemt jau preces piegādes brīdī.
 • Pārbaudiet, taču nelietojiet preci;
 • Neatveriet audioieraksta, videoieraksta vai datora programmatūras iepakojumu
 • Saglabājiet un nesabojājiet preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju (aizlīmētus plastikāta iepakojumus drīkst rūpīgi atvērt ar šķērēm).

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad patērētāja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu.

Vispārīgos noteikumus par patērātāja tiesībām un pienākumiem lasiet šeit.

EKOSHOP SIA neglabā noslēgtos pirkuma līgumus. Atsevišķos gadījumos iespējama pirkuma dokumentu (čeks, preču pavadzīme) un garantijas kartes atjaunošana.

Lejupielādēt: Atteikuma veidlapa